Συμπληρωματικοί Κανόνες για το forum "Γενική Συζήτηση"

1. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων.
Σεβαστείτε τους συνομιλητές σας - ιδίως όταν διαφωνείτε με τις απόψεις τους. Θυμηθείτε ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες αλλά όχι στους ανθρώπους που τις εκφέρουν.

2. Δεν επιτρέπονται εκφράσεις που θίγουν σεξουαλικές, πολιτικές, αθλητικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.

3. Δεν επιτρέπονται αμιγώς πολιτικές συζητήσεις και κομματικές αντιπαραθέσεις.

4. Απαγορεύεται ρητά δημοσίευση θεμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο καθώς και δημοσίευση συνδέσμων (links) ή παραπομπών σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο, κατά την κρίση των συντονιστών.
Θυμηθείτε ότι το παρόν forum είναι ανοικτό σε πρόσωπα ανεξαρτήτως ηλικίας.

5. Το spamming δε θα γίνεται ανεκτό σε κανένα θέμα της ενότητας.

6. Θέματα, η θεματολογία των οποίων έχει αποδειχθεί εμπειρικά πως οδηγεί σε συζητήσεις και post αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας, επαφίεται στην κρίση των moderators αν θα παραμένουν ενεργά.

7. Οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες κανόνες ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση των συντονιστών, με το ύφος και το περιεχόμενο του forum, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση των συντονιστών, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στο site και στο forum (ban).

8. Οι παρόντες κανόνες μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση του Διαχειριστή.

9. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή δυσερμηνείας των κανόνων, τα μέλη θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά με προσωπικό μήνυμα (pm) στον Διαχειριστή ή σε κάποιον συντονιστή.

10. Κατά τα λοιπά, οι παρόντες κανόνες ισχύουν συμπληρωματικά με τους Όρους Χρήσης του forum.