Ζητώ μητρική LGA775 πλήρως λειτουργική .

Ελπίζω να μην είναι πολύ βαριά (τιμή)
για να μπορέσω να την σηκώσω .