το τελευταίο καιρό καθώς θέτω σε λειτουργία την κεραμική εστία , με που την ανοίξω ανοίγει αμέσως το κάτω δεξί μάτι , ακούγεται ένα (τικ) , αυτό μετα...

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο αντίστοιχο θέμα στο www.howtofixit.gr