Πωλούνται όλα τα παρακάτω μαζί, στα 80 ευρώ ταχυδρομημένα.

28 pin PLCC dil βάσεις 117 Τεμ.

32 pin PLCC dil βάσεις 56 Τεμ.

84 pin PLCC smt βάσεις 23 Τεμ.

D-Sub 25-pin male connectors 19 Τεμ.

Πλαστικά καπάκια για το παραπάνω 19 Τεμ.

D-Sub 9-pin male cable connectors 19 Τεμ.

Πλαστικά καπάκια για το παραπάνω 19 Τεμ.

SN74LS10 TTL ολοκληρωμένο 7 Τεμ.

2032 Μπαταρία Δίκος με αυτάκια για πλακέτα 18 Τεμ.

20170806_122803-1600.jpg 20170806_122813-1600.jpg 20170806_122828-1600.jpg 20170806_122848-1600.jpg 20170806_122904-1600.jpg 20170806_122919-1600.jpg


https://ibb.co/mRrOzv

https://ibb.co/dBFSRa

https://ibb.co/dzvizv

https://ibb.co/e1Qizv