Πωλείται το παρακάτω Access point panel για εξωτερική χρήση me poe και το switch του μαζί. Έχει δουλέψει μόνο μέσα στο σπίτι.
τιμή 30 ευρόπουλα. χέρι με χέρι. Πληροφορίες με pm.
panel.jpg