Ζητείται τεχνικός εγκαταστάτης συναγερμών, καμερών cctv και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων
Ο υποψήφιος, θα πρέπει να διαθέτει: • Απαραίτητη εμπειρία - τουλάχιστον 2 χρόνια - σε εγκατάσταση συστημάτων Συναγερμού, CCTV, Δικτύων
 • Πτυχίο επιθυμητό

· Λευκό ποινικό μητρώο Άριστη γνώση Ελληνικών (ομιλία & γραφή)

 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Όχημα μετακίνησης και προσωπικά εργαλεία

· Διάθεση για προσωπική εξέλιξη και σταδιοδρομία στον κλάδο
· Διάθεση για ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη της επιχείρησης
· Επιθυμητή ηλικία μέχρι 35

Η Επιχείρηση προσφέρει:

 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Αξιοπρεπείς αποδοχές ανάλογα με την εμπειρία και την εξειδίκευση στο αντικείμενο
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Εργασία εντός λεκανοπέδιου Αττικής
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης
 • Πλήρη απασχόληση

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
· Ευφυία, Ευστροφία, Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
· Μεθοδικότητα ,συνέπεια και επαγγελματισμός,
· Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
· Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
· Ομαδικότητα και συνεργασία
· Φιλική και ευχάριστη προσωπικότητα

Αποστολή βιογραφικού: athenaum@gmail.com